Hirdetmények

Mány Község Eü. Ellátás - 2020-03-13

Tekintettel a járványügyi helyzetre a váróterem zsúfoltságának elkerülése érdekében a szokásos vények felírását kérem a szirmed@gmail.com emailcímen igényeljék beazonosíthatóan (név, TAJ-szám, születés)! Lehetőleg használják az e-recepteket, melyet azonosítás után (TAJ-szám) bárkinek bárki kiválthat bármely patikában (sajnos a mányit leszámítva). Szintén a szirmed@gmail.com emailcímre lehet küldeni hozott leleteket, javaslatokat, adminisztratív ügyekkel kapcsolatos kéréseket, mely alapján konzultálhatunk a vizsgálaton való személyes megjelenés szükségességéről.
Dr. Szentirmai Péter

Mány Község Eü. Ellátás - 2020-03-18

Aki COVID-19 vírussal kapcsolatban vagy otthonában, vagy egészségügyi intézményben járványügyi megfigyelés alá kerül, keresőképtelen állományba vehető. Ehhez hatósági határozat szükséges!!

A gyermekekkel történő otthon tartózkodásra oktatási intézmények bezárása miatt jelen szabályozás szerint nem jár táppénz, ahogy arra sem, ha a munkáltató úgy dönt, hogy hazaküldi tünetmentes, munkavégzésre alkalmas munkavállalóját. Ezt a munkáltatónak egyéb módon kell megoldania: fizetett/fizetés nélküli szabadság, otthonról történő munkavégzés, csökkentett alapbér stb.

Jogszabályi háttér: egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény (a továbbiakban: Ebtv.) 44.§ g) pontja szerint keresőképtelen, akit közegészségügyi okból foglalkozásától eltiltanak és más beosztást nem kap, vagy akit közegészségügyi okból hatóságilag elkülönítenek, továbbá aki járványügyi, illetőleg állat- egészségügyi zárlat miatt munkahelyén megjelenni nem tud és más munkahelyen (munkakörben) átmenetileg sem foglalkoztatható.
COVID-19 vírussal összefüggésben keresőképtelen állományba vételre ugyanazon orvos jogosult, mint bármilyen más okból.
A hatósági határozatról a hatóság hivatalból értesíti a keresőképtelen állományba vételre jogosult orvost.
A közegészségügyi okból foglalkozástól eltiltás vagy hatósági elkülönítés esetén a keresőképtelenséget az orvos „7”-es kóddal igazolja.
Jogszabályi háttér: 102/1995. (VIII. 25.) Korm. rendelet 11. § (2) bekezdése kimondja, hogy, ha a keresőképtelenség közegészségügyi okból történt hatósági elkülönítés, illetőleg közegészségügyi okból történt foglalkozástól eltiltás vagy járványügyi zárlat miatt áll fenn, az intézkedéseket elrendelő tisztifőorvos értesíti a keresőképtelen állományba vételre jogosult orvost, aki a biztosítottat nyilvántartásba veszi, és keresőképtelenségét igazolja.

Korábbi hirdetmények

Ebbek a kategóriában nincs egy hirdetmény sem.